Pris

Medlemssavgift

200 kr/år


Kursavgift

600 kr/termin


Halva priset för ungdomar upp till 20 år och pensionärer.


Plusgiro

PG 22 08 36-1