Linedance

Vad är Line Dance?

Line Dance har amerikanskt ursprung med likheter och influenser från folkdansen under 1800-talet. Under 1970/80-talet fick dansen ett rejält uppsving och spred sig till Sverige under 1990-talet. Line Dance dansades till en början mestadels till countrymusik vilket fortfarande är stort men idag dansas det till all slags musik och det dröjer inte länge förren man hittar en dans till låtarna på radions topplistor.


Line Dance har fått sitt namn då man formerar sig i rader, både vågrätt och lodrätt. Danserna är uppbyggda av stegkombinationer som upprepas under en låts gång och alla dansar då på "linjer". I varje dans är det olika stegkombinationer som sätts samman och återges i en så kallade stegbeskrivning. Danserna lärs oftast ut av instruktörer men man kan också själv lära sig danserna genom stegbeskrivningar och videos på Youtube.


Linedance är upptaget i Svenska Danssportförbundet och är en av tre stora dansgrenar. Svenska Danssportsförbundet anordnar även tävlingar inom Line Dance.

Karaktärer

I Line Dance förekommer det olika karaktärer av danser då musiken varierar. Oftast består danserna av samma grundsteg men dansas på olika sätt beroende på vilken typ av karaktär det är.

Nivåer

I varje dans sätter koreografen en nivå på dansen som alltid står på dansbeskrivningarna. Detta gör att man smidigt kan hitta danser som passar beroende vilken erfarenhet man har.

Varför ska man dansa Line Dance?

Line Dance är en rolig dansform där du aldrig kommer känna dig ensam eller sakna en partner. Du kommer röra dig till musik på ett nytt sätt och lära dig stegkombinationer där du utvecklar koordinationen, balanssinnet och taktkänslan.


Line Dance är även dokumneterat att förebygga benskörhet och för att hålla hjärnan igång, helt enkelt en dansform för både kropp och sinne! Ytterligaren en fördel med Line Dance är att det inte finns någon åldersgräns.